Algemene voorwaarden en Privacyverklaring Partner Koeriers

Als u uw goederen met Partner Koeriers vervoert dan gelden de AVC/CMR en AVK voorwaarden. Wij adviseren u deze voorwaarden te lezen. Het is van het allergrootste belang dat u kennisneemt van uw en onze aansprakelijkheden en van de eventuele beperkingen en/of uitzonderingen. CMR geldt bij Internationaal vervoer over de weg en de AVC condities kunnen daar eventueel aanvullend aan zijn.

In de privacyverklaring legt Partner Koeriers uit welke persoonsgegevens Partner Koeriers verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Belangrijk: uw opdracht betekent wettelijk dat u kennis heeft genomen van deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden (AVK)
Algemene vervoerscondities
Internationaal vervoer (CMR)
Privacyverklaring Partner Koeriers